ONLINE POLİÇE HDI Poliçe Al
Kurumsal Ürünler Hasar İşlemleri Kariyer Sigorta Şirketleri S.S.S İletişim HDI Poliçe Al ONLINE POLİÇE

Acil Sağlığım Sigortası

Acil Sağlığım Sigortası iki plandan oluşmaktadır...

Acil Sağlığım Sigortası
Acil Sağlığım Sigortası (Ferdi Kazalı)

Acil Sağlığım Sigortası iki ana teminattan oluşmaktadır.

 • Yatarak ve Ayakta tedavi masraflarını içeren Yıllık "Acil Tedavi Teminatı"
 • Yardım Teminatı (Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans Hizmetleri'ni kapsar)
Acil Sağlığım Sigortası (Ferdi Kazalı) planda ise bu teminatlara ek olarak 18 yaşından büyük kişilere Ferdi Kaza Teminatı verilmektedir.
 
Acil Sağlığım Sigortası ile teminat altına alınan durumlar ve hastalıklar:
 • Trafik Kazası
 • Suda boğulma
 • Darp ve benzeri genel vücut travması (yüksekten düşme, uzuv kopmaları, tüm kırıklar ve çıkıklar, darbe sonucu sinir kopmaları ya da kesilmesi, akut masif kanamalar vb.),
 • Kurşunlanma, bıçaklanma ( cürüm ve cürüme teşebbüs hali istisnadır )
 • Tahriş edici madde yanıkları
 • Solunum yolu zehirlenmeleri (intihar girişimi kapsam dışıdır)
 • Hayvan ısırması veya böcek sokması sonucu oluşabilen anjio ödem ve her türlü anaflatik şok tablosu
 • 3 üncü derece yanıklar
 • İlaç, gıda ve kimyasal madde zehirlenmeleri (intihar teşebbüsü hariç)
 • Akut Miyokart Enfarktüsü ile ilgili tüm medikal tedaviler ( hastane yatışı, yoğun bakım, ilaç tedavisi vb. ) ödenmektedir. Akut Miyokart Enfarktüsü sonrasında gerekebilecek her türlü cerrahi işlem (stent takılması, ptca, bypass) teminat dışındadır.
 • Solunum sistemine yabancı cisim kaçması
 • Akut Apandisit
 • Poliçe öncesinde tanı konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan felçler (yüz felci kapsam dışıdır)
 • Mide delinmesi ( alkole bağlı oluşanlar teminat dışındadır )
 • Mide kanaması ( alkole bağlı oluşanlar teminat dışındadır )
 • Menenjit ,ensefalit ve beyin absesi
 • Elektrik çarpması
 • Donma
 • Göz yaralanmaları
 • İleus ( ani barsak tıkanıklığı )
 • Akut Pnömotoraks ( akciğerin delinmesi kendiliğinden veya travma sonucu )
 • Akciğer embolisi
 • Beyin embolisi
 • Aort diseksiyonu
 • Ani işitme kaybı
 • Ani görme kaybı
 • Akut pankreatit (alkole bağlı oluşanlar teminat dışındadır )

Yurtiçinde ihtiyaç durumunda tam donanımlı ambulanslarla en yakın sağlık kurumuna nakledilirsiniz.

Teminat dahilindeki hastalıklarla ilgili müdahale sonrasında fizik tedavi giderleri poliçe limitlerinizden ödenir.
 
Sigorta kapsamında ödenmeyen tedavileriniz için Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımızda özel indirim hakkına sahip olursunuz.

Sigorta teminatları, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ikamet edenleri kapsar.

Sigortalının yurtdışında gerçekleşen yatarak tedavi giderleri, tüm dünyada poliçede ve ekindeki sertifikada tanımlı ‘’Acil Tedavi Teminatı’’ teminat limitleri çerçevesinde karşılanır.
 
Sigorta Şirketi’nin yurtdışı yatarak tedavi giderleri ile ilgili yapacağı en fazla ödeme, hiçbir şekilde İstanbul ‘da bulunan International Hospital, Avrupa Florence Nightingale ve Amerikan Hastane’leri gibi A sınıfı hastanelerin emsal cari paket ve/veya staff hekim ücretlerini geçemez.

Sigorta Süresi : 1 Yıl

Sigortalı Yaşı : 18 - 59 Yaş
 
15 günlükten büyük 18 yaşından küçük çocuklar ferdi kaza teminatı olmaksızın aile poliçesi kapsamında sigortalanabilirler. Tüm Acil Sağlığım Sigortası planlarında aile olarak poliçe yaptırabilir, aile indiriminden faydalanabilirsiniz.
 
Teminatlar :
 
Acil Sağlığım Sigortası: 12.000 TL Acil Tedavi Teminatı
Acil Sağlığım Sigortası (Ferdi Kazalı):
 
Alternatif 1: 10.000 TL Acil Tedavi Teminatı ve 25.000 TL Ferdi Kaza Teminatı
Alternatif 2: 15.000 TL Acil Tedavi Teminatı ve 40.000 TL Ferdi Kaza Teminatı
Alternatif 3: 20.000 TL Acil Tedavi Teminatı ve 50.000 TL Ferdi Kaza Teminatı

Eczanem Sigortası, yangın, yıldırım ya da infilak sonucu ortaya çıkabilecek poliçe kapsamındaki zararları teminat altına alıyor.

Diyelim ki yangın sonrası eczaneniz kullanılamaz hale geldi. Onarım tamamlanıncaya kadar işinizi geçici olarak başka yerde sürdürmek istiyorsunuz. Bunun için gereken masraflar da belli bir limit dahilinde, Eczanem Sigortası kapsamında.

Sigorta şirketiniz, sigortalının 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları da düşündü ve bunu Eczanem Sigortası Teminatı kapsamına aldı.

Eczanenizin bulunduğu bina çevresinde kazı yapılıyorsa merak etmeyin. Bundan doğabilecek yer kayması ve toprak çökmesinden meydana gelebilecek hasarları sigorta şiketiniz karşılıyor.

Eczanenizde su tesisatı mı patladı? Kar, yağmur gibi dış etkenlerden dolayı çatınız mı akıyor? Üzülmeyin. Bütün bunlar Eczanem Sigortası ile teminat kapsamında.

Eczaneniz ile ilgili nakitler taşınırken, 3. kişiler tarafından silahla tehdit, zor kullanma gibi olaylardan meydana gelebilecek zararları da Eczanem Sigortası karşılıyor.

Dilerseniz, sigorta şirketinizin ACİL YARDIM ve HASAR DESTEK HATTI’nı arayarak ücretsiz hemen yardım alabilirsiniz.

Sigorta şirketinizin ACİL YARDIM ve HASAR DESTEK HATTI’ nı arayarak ücretsiz çilingir hizmetinden anında faydalanabilirsiniz. Eczanenizin ve eğer sahibi sizseniz binanın sigorta bedeli otomatik olarak enflasyona endekslidir.

Hırsızlık Sigortası ile eşya ve mallarınızın hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde uğrayacakları ziya ve zararları teminat altına alabilirsiniz.
Hırsızlığın;
Kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, tırmanma ve aşma suretiyle sigortalı mahale girilerek, Kaybolan, çalınan veya uydurularak elde edilen anahtarla veya başka aletler veya şifre yardımı ile kilit açma suretiyle girilerek, Sigortalı yerlere gizlice girilerek veya saklanarak, Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar teminat altına alınır.

 
Hırsızlık Sigortaları sigortalanan rizikoya göre;
 • Ticari Hırsızlık
 • Sivil Hırsızlık
 • Kasa Hırsızlık
 • Emniyeti Suistimal
 • Taşınan Para
şeklinde sınıflandırılabilir.

Bu teminat ile Elektronik Cihazların önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten;

İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru ve hatası, dikkatsizliği ve sabotajından, Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, Hatalı dizayn ve malzemeden, Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar sebebi ile yapılan söndürme ve kurtarma çalışmalarından, Kavrulma, kararma, duman ve isten, Deprem hariç fırtına, sel , seylap yer kayması,toprak çökmesi gibi doğal afetlerden, Su ve rutubet etkisinden, ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından, İstisna edilmeyen diğer hallerden, kaynaklanan maddi zarar ve ziyanın gerektirdiği tamirat masraflarını ve ikame bedellerini temin eder.
 
Elektronik Cihaz Sigortası ile isteğe bağlı verilebilecek ek teminatlar ise; seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı yer dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarlanmaları, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları, deprem teminatı, G.L.K.H.H.K.N.H.-TERÖR (Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü ve Niyetli Hareketler ve Terör), valf ve tüplerde meydana gelecek hasarlar'dır.

Bu teminat ile makina ve tesislerde ani ve beklenmedik her türlü sebepten;
İşletme kazaları, modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından , yağlama kusurlarından, elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre , yüksek voltaj ile izolasyon hatalarından, atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, tıkanma ve yabancı maddelerin girmesinden, santrifüj kuvvetinden kaynaklanan parçalanmalardan, buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığından, su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma ve soğumadan, kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla meydana gelen ezilme, yırtılma ve deformasyonlardan, fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından ve istisna edilmeyen diğer sebeplerden kaynaklanan maddi zararlanrın gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame masrafları temin edilir.

Bu teminat ile matkap, makas, bıçak, vb. değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi şart olan sarf malzemeleri temin edilemez.
Makina Kırılması poliçesine isteğe bağlı olarak dahil edilebilecek ek teminatlar ;
 
Kazanlar vb.için fiziki infilaklardan meydana gelecek ziya ve hasarlar, G.L.K.H.H.K.N.H.ve terör, makina ve tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelebilecek ziya ve hasarlar, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, İş makinaları vb.için müteharrik makinalar için geniş kasko klozu.

Bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada , inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.
C.A.R. poliçesi ile teminat altına alınan rizikolar ;

Yangın, yıldırım, infilak, fırtına, toprak çökmesi, toprak kayması, kaya düşmesi, sel, seylap ve deprem ve diğer doğal afetler, hırsızlık, uçak ve araç çarpması, ihmal, hata, acemilik.
C.A.R. poliçesi ile verilebilecek ek teminatlar ise ;
 
İş Makinaları, şantiye tesisleri, üçüncü şahıs mali mesuliyet, enkaz kaldırma masrafları, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, G.L.K.H.H.K.N.H. ve terör,inşaat işleri sözleşmesinde belirtilen bakım devresi teminatı.

Montaj Sigorta poliçesi;

Bu sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde,montaj sahasında bulunduğu sırada , inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.
 
E.A.R. poliçesi ile teminat altına alınan rizikolar;
Yangın, yıldırım, infilak, fırtına, toprak çökmesi, toprak kayması, kaya düşmesi, sel, seylap ve deprem ve diğer doğal afetler, hırsızlık, uçak ve araç çarpması, ihmal, hata, acemilik , 4 haftaya kadar test dönemi.
 
E.A.R. poliçesi ile verilebilecek ek teminatlar ise;
Montajın yapılması için kullanılacak makina,alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet, enkaz kaldırma masrafları, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri. G.L.K.H.H.K.N.H. ve Terör, dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelebilecek hasarlar, bakım dönemi.

 

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, daimi hiç bir sakatlık ve hastalığı olmadığını beyan eden veya beyan edilen sigortalının bir kaza neticesinde uğrayacağı bedeni zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahildir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 6 (F) Fıkrası teminat haricidir.
 
Sigortalının kaza neticesinde uğrayacağı zararları;Kişi Başına Sürekli Sakatlık Teminatı : 5.000,00 TL,Ölüm Teminatı: 5.000,00 TL’ sı ile sınırlıdır.