ONLINE POLİÇE HDI Poliçe Al
Kurumsal Ürünler Hasar İşlemleri Kariyer Sigorta Şirketleri S.S.S İletişim HDI Poliçe Al ONLINE POLİÇE

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Sigorta şirketiniz Evim Sigortası'yla aklınıza gelebilecek her şey güvence altına alıyor. 
 
Teminatın Kapsamı Nelerdir? 
 
Zorunlu Deprem Sigortası ile; 
 
Depremin 
Deprem sonucu yangının 
Deprem sonucu infilakın 
Deprem sonucu yer kaymasının 
 
sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. 
 
Azami Teminat Limiti Nedir? 
 
DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami teminat limiti belirlemektedir. 8 Şubat 2006 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 120 Bin TL olarak belirlenmiştir. 
 
Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. 
 
Primleri Nasıl Hesaplarız? 
 
Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayın. 
Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir: 
 
Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, 
Binanın yapı tarzı, 
Meskenin brüt yüzölçümü.