ONLINE POLİÇE HDI Poliçe Al
Kurumsal Ürünler Hasar İşlemleri Kariyer Sigorta Şirketleri S.S.S İletişim HDI Poliçe Al ONLINE POLİÇE

Yatım Paket Sigortası

Özgürlüğünüzün ve denizin tadını doya doya yaşamak için yapmanız gereken tek şey yatınızı ya da kotranızı sigorta şirketinizin güvencesi altına almak. Yatım Paket Sigortası’nda yatınızın gövdesi, makineleri, yatın adını taşıyan servis botları, yat ile alınıp satılması mutat olan tüm donanım ve ekipmanlar, yarış teminatı, ferdi kaza, kişisel eşyalar, yargılama masrafları ve 3. şahıslara karşı sorumluluk güvence altında.

Yatınız sizin en büyük keyfiniz. Asigorta şirketinizin size sunduğu güvence paketi sayesinde artık hiçbir şey keyfinizi kaçıramayacak.
 • Fırtına, çarpma, çatma, karaya oturma gibi deniz kazaları(deniz kaza ve tehlikeleri)
 • Yangın
 • İnfilak
 • Deprem, yıldırım, volkanik patlama gibi doğal afetler
 • Korsanlık
 • Kötü niyetli hareketlerin yarattığı hasarlar
 • Kara ve hava taşıt araçlarıyla veya benzeri nesnelerle, rıhtım/liman teçhizat veya tesisleriyle temas neticesi meydana gelen zararlar
 • Karaya oturma nedeniyle karinenin kontrolü için yapılan harcamalar
 • 3. kişilerin ihmali nedeniyle doğan zararlar (sigortalının, yat sahibinin veya işletmecilerinin hesabına yapılan tamirat veya tadilat işleri ile yatın bakımı sırasında ihmalden veya sözleşme ihlalinden kaynaklanan kusurların giderilme masrafları hariç)
 • Normal olarak tekneye veya servis botuna kilitlenmiş dıştan takma motorun ya da servis botunun çalınması
 • Teknenin çalınması
 • Tekneye, depolama veya tamir mahalline zor kullanarak girilip çalınan teçhizat veya makineler
 • Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması sonucu meydana gelen zararlar(hatalı parçanın, kırılan şaftın veya kazanın tamir veya ikame bedeli masrafları hariç)
 • Yatma mahallinin önceden bildirilmesi kaydıyla yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken ya da denize indirilirken oluşan zararlar  
 • Harp ve benzeri durumlar, grev, lokavt, halk hareketleri,durdurma (tevkif), alıkoyma ve benzeri korsanlık hareketleri ile teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin neden olduğu kayıp ve hasarlar
 • Yatın yarış halinde iken Enstitü Yat Klozları Yarış Rizikosu Genişletme Klozu ile teminat altına alınması
 • Enstitü Makina Hasarları Genişletme Klozu kapsamında ilave teminat alabilir
 • Yatınızda bulunan kaptan, mürettebat ve misafirlerinizin maruz kalacağı kazaları, poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak ferdi kaza teminatı ile güvence altına alabilirsiniz.

Ferdi kaza teminatınızın limitlerini siz seçebilirsiniz.

 • Kaza sonucu vefat teminatı
 • Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı
 • Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı
 • Yatın sahibi olarak ödemek zorunda kalacağınız aşağıda kapsamları yazılı bazı hukuki savunma masraflarını tazmin etmeyi kabul eder;
  • Sigortalının yaptığı yargılama masrafı veya sorumluğa itiraz ettiği ya da sorumluluğu sınırlama işlemine katıldığı için sigortalının ödemek zorunda kalabileceği masraflar
  • Her hangi ölümcül kazanın araştırılması veya doğal olmadığı yahut şiddetin neden olduğu düşünülen ölüm olayında görevlilerin temsil masrafı
 • Özel amaçlı kullandığınız yatınızda bulunan kişesel eşyalarınızı poliçede belirlenecek limit dahilinde teminata alabilirsiniz.

3. şahıslara karşı sorumluluklarınızı güvence altına almak için yatınızın sigorta bedeliyle sınırlı veya bağımsız bir teminat limiti belirleyebilirsiniz.

 • Herhangi bir tekneye, mülke verilen hasar veya bunlarda oluşan kayıplar
 • Sigortalı yatta, yakınında veya herhangi bir yatta can kaybına, sakatlığa veya yaralanmaya sebep olunması (can kurtarmak ve acil yardım dahil, iş hukuku mevzuatı altında işveren olarak sorumluluk halleri hariç)
 • Yat enkazı kaldırılırken ihmal nedeniyle doğabilecek sorumluluklar
 • Yat liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar
 • Yatın su kayağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar ve teminatlar ayrıca belirtilmiş olması şartıyla poliçe kapsamındadır. 
 • Yatın adını ve işaretini taşımayan servis motorları
 • Dıştan takma motorların düşmesi
 • Tasarım ve konstrüksiyondaki hataların giderilmesi için yapılan harcamalar
 • Nükleer tehlikeler
 • Yakıt, kumanya, balıkçılık takımları ve demirleme donanımları 

Sigorta şiketi olarak son derece kapsamlı Yat Asistans hizmetiyle beklenmedik her talihsizlikte siz müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Cüzi bir prim karşılığında aşağıdaki hizmetlerden ve daha fazlasından yararlanabileceksiniz.

 • Kaza durumunda yaralanma veya ciddi hastalık durumunda nakil ve tedavi giderleri
 • Lehdara yapılacak tedavi veya lehdarın vefatı nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
 • Evde meydana gelen hasar ve/veya aile üyelerinden birinin vefatı veya yaralanması nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
 • İlaç gönderilmesi organizasyonu
 • Tıbbi danışma
 • Yat kazası durumunda Rent a Car hizmeti
 • Geçici kaptan gönderilmesi
 • Teknik ekibin ulaşımı
 • Yedek anahtar gönderimi
 • Sigortalı yatın kaza veya çalınması neticesinde seyahat ve konaklama masrafları
 • Hukuki işlemlerde kefalet avansı
 • Yurtdışında nakit avans
 • Yedek parça ulaştırılması
 • Tercüme hizmeti 

Hasarsızlık İndirimi

Eğer yatınız Geniş Kapsamlı Yat Sigortası güvencesi altındaysa, hasarsız geçen her yıl için artan indirimlerimizden faydalanabilirsiniz.